• 1394/05/31
  • 1394/05/31
  • 1394/05/31
  • 1394/05/31
  • 1394/05/27
دفاعیه‌ی رساله‌ی دکتری
طراحی، ساخت و تست سامانه کنترل بردار تراست با نازل دوگلوگاهه کنارگذردار متقارن محوری برای میکروجت خاص
1399/07/30
عنوان رساله: توسعه‌ی الگوریتم شمالیابی در سامانه‌های ناوبری اینرسی بدون صفجه پایدار با رویکرد غیرخطی
1399/06/29
عنوان رساله: روندنماي نوين طراحي مفهومي ماهواره‌هاي مخابراتي مدار زمين آهنگ
1397/02/01
دفاعیه‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد
عنوان پايان نامه: شبيه سازي عددي محفظه احتراق DLN يك توربين گاز خاص
1394/11/29
عنوان پايان نامه: مدلسازي و طراحي سيستم كنترل براي يك ربات آزاد پرواز فضايي
1394/11/28
عنوان پايان نامه: تحليل پديده فلاتر در پره هاي موتورهاي هوايي
1394/11/28
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد