اطلاعيه ثبت‌نام نيمسال اول 99-98 / دانشجويان دكتري
ورودي 93
در صورت دفاع جهت امور اداري مربوط به آن حداكثر تا 30 مردادماه اقدام گردد. در غير اينصورت جهت تمديد سنوات نيمسال يازدهم (3981) از كميسيون موارد خاص دانشگاه + بهمراه گزارش پيشرفت رساله دكتري/فرم شماره 8 (حداكثر تا 30 مردادماه)
ورودي 94
ارائه‌ گزارش پيشرفت رساله‌ دكتري/فرم شماره‌ 8 (حداكثر تا 30 مردادماه) و تمديد سنوات نيمسال نهم (3981) به آموزش دانشكده و ثبت‌نام بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه
 ورودي 95  ارائه گزارش پيشرفت رساله دكتري/فرم شماره 8 (حداكثر تا 30 مردادماه) نيمسال نهم (3981) به آموزش دانشكده و ثبت‌نام بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه
 ورودي 96    انجام دفاع از پروپوزال تا پايان شهريورماه 1398 در غير اينصورت، اخذ مجوز دفاع از پروپوزال در نيمسال پنجم از شوراي دانشكده و دانشگاه و انتخاب واحد بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه
 ورودي 97  درخواست امتحان جامع، در غير اينصورت اخذ درس به منظور تكميل واحدهاي آموزشي و انتخاب واحد بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه

آموزش دانشكده - 1398/04/02

تعداد بازدید:
188
تاریخ:
1398/04/03
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد