زمانبندي مصاحبه داوطلبان دكتري و استعداد درخشان 98/اطلاعيه 2
 
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 98، گرايش جلوبرندگي (مشاهده‌ي برنامه)
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 98، گرايش ديناميك پرواز و كنترل (مشاهده‌ي برنامه)
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 98، گرايش سازه‌هاي هوايي (مشاهده‌ي برنامه)
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 98، گرايش مهندسي فضايي (مشاهده‌ي برنامه)
تعداد بازدید:
188
تاریخ:
1398/03/19
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد