زمانبندي مصاحبه داوطلبان دكتري و استعداد درخشان 98/اطلاعيه 1
 برنامه‌ي زماني مصاحبه‌ي دكتري در سال 98 به شرح زير اعلام مي‌گردد. داوطلبان متقاضي پذيرش از طريق استعداد درخشان نيز طبق همين برنامه مي‌بايست مراجعه نمايند.
 
رديف
رشته- گرايش
روز و تاريخ
ساعت مصاحبه
1
مهندسي هوافضا- جلوبرندگي
چهارشنبه 29 خرداد 1398
متعاقباً اعلام مي‌گردد
2
مهندسي هوافضا- ديناميك پرواز و كنترل
مهندسي هوافضا- مهندسي فضايي
مهندسي هوافضا- سازه‌هاي فضايي
سه‌شنبه 28 خرداد 1398
متعاقباً اعلام مي‌گردد.
 
 نكات قابل توجه داوطلبان
1- در دست داشتن اصل كليه‌ي مدارك بارگذاري شده در سامانه‌ي تحصيلات تكميلي دانشگاه (به همراه اصل پايان‌نامه‌ي كارشناسي، كارشناسي ارشد، مقالات و ...)
2- يك ساعت قبل از زمان مصاحبه‌ي اعلام شده جهت تأييد مدارك در سيستم آموزشي گلستان، به آموزش دانشكده‌ي مهندسي هوافضا مراجعه نمايند.
3- پس از تأييد مدارك جهت انجام مصاحبه، به محل مصاحبه مراجعه نمايند.
 
زمانبندي دقيق مصاحبه‌ي چهار گرايش متقعاقباً از طريق همين سايت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. 
 
داوطلباني كه زمان مصاحبه‌ي آن‌ها بعدازظهر مي‌باشد، 2 ساعت زودتر (حداكثر تا ساعت 12:00) به آموزش دانشكده مراجعه نمايند. 
 
 شرايط و مدارك لازم براي شركت در مصاحبه علمي معرفي شدگان آزمون دكتري سال 1398
 
تعداد بازدید:
256
تاریخ:
1398/03/11
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد