دانشجو: امير مشكاتي شهميرزادي؛ استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني

دانشجو

امير مشكاتي شهميرزادي

عنوان پايان نامه

تحليل پديده فلاتر در پره هاي موتورهاي هوايي

اساتيد راهنما

دكتر سعيد ايراني

-

 

اساتيد ممتحن

دكتر حسين مهدوي مقدم

دكتر شاهرخ شمس

 

اساتيد مشاور

دكتر مجتبي فرخ

-

 

نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر علي مظفري

 

 

 

مكان ارائه

زمان ارائه

ساعت

 

اتاق سمعي و بصري

چهارشنبه

1394/11/28

09:30

Review:
579
Date:
1394/11/28
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد