دانشجو: ميلاد اسماعيلي، استاد راهنما: دكتر رضا ابراهيمي

دانشجو

ميلاد اسماعيلي

عنوان پايان نامه

شبيه سازي عددي محفظه احتراق DLN يك توربين گاز خاص

اساتيد راهنما

دكتر رضا ابراهيمي

-

 

اساتيد ممتحن

دكتر حسين مهدوي مقدم

دكتر فرزاد بازديدي طهراني

 

اساتيد مشاور

-

-

 

نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر حسين مهدوي مقدم

 

 

 

مكان ارائه

زمان ارائه

ساعت

 

اتاق سمعي و بصري

سه شنبه

1394/11/27

17:00

Review:
661
Date:
1394/11/29
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد