دانشجو: فيروز اللهوردي زاده، استاد راهنما: دكتر علي خاكي صديق
  
دانشجو: فيروز الهوردي زاده
 
عنوان رساله‌ي دكتري:
طراحي كنترل كننده‌ي تطبيقي مدل چندگانه براي سيستم‌هاي خطي با تأثير متغير با زمان در ورودي
استاد/اساتيد راهنما: دكتر علي خاكي‌صديق
استاد/اساتيد مشاور: دكتر جعفر روشني‌يان
استاد/اساتيد ممتحن داخلي: دكتر حميدرضا تقي‌راد، دكتر عبدالمجيد خوشنود
استاد/اساتيد ممتحن خارجي: دكتر مؤمني (دانشگاه تربيت مدرس)، دكتر علي محمدي (دانشگاه صنعتي مالك اشتر
نماينده‌ي تحصيلات تكميلي: دكتر اميرعلي نيكخواه
 
زمان: دوشنبه 1397/02/03 - ساعت 17:00                  مكان: اتاق سمعي و بصري
 
 
 
Review:
256
Date:
1397/01/31
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد