فرم‌ها
فرم‌ها
- درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده (دريافت)
- ليست دروس جبراني رشته (دريافت)
- درخواست مرخصي با احتساب در سنوات (دريافت)
- معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاه‌ها (دريافت)
- درخواست اخذ درس در ساير دانشكده‌ها (دريافت)
- درخواست اخذ تك درس بصورت ميهمان/ ساير دانشگاه‌ها (دريافت)
- درخواست تكميل مدارك پرونده‌ي آموزشي فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد(دريافت)
- درخواست تمديد سنوات كارشناسي ارشد (دريافت)
- تعيين استاد راهنما و عنوان پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد(دريافت)
- تأييد موضوع سمينار كارشناسي ارشد (دريافت)
- اعلام نمره‌ي سمينار كارشناسي ارشد(دريافت)
- گزارش پيشرفت پايان‌نامه (دريافت)
- پيشنهاد عنوان پايان‌نامه (دريافت)
- اطلاعيه‌ي برگزاري جلسه‌ي دفاع از پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد (دريافت)
- تأييديه‌ي هيأت داوران (دريافت)
- حق طبع، نشر و مالكيت(دريافت)
- اظهار نامه‌ي دانشجو (دريافت)
- درخواست خروج از كشور دانشجويان مشمول(دريافت)
- فرم تطبيق واحد گرايش آيروديناميك (دريافت)
- فرم تطبيق واحد گرايش جلوبرنده (دريافت)
- فرم تطبيق واحد گرايش ديناميك پرواز (دريافت)
- فرم تطبيق واحد گرايش سازه‌هاي هوايي (دريافت)
- فرم تطبيق واحد گرايش مهندسي فضايي (دريافت)
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/18
تعداد بازدید:
2961
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد