آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتری
دانشجو: حسين گل‌پرور، استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني دانشجو: حسين گل‌پرور، استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني
عنوان رساله: بررسي تجربي ناپايداري آيروالاستيك بال/مخزن با در نظر گرفتن اثر تلاطم
دانشجو: اميرعلاء الدين مطلبي، استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني دانشجو: اميرعلاء الدين مطلبي، استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني
عنوان رساله: تحليل ارتعاشات تير غيرخطي هندسي تحت اثر تحريك تصادفي
دانشجو: روح اله عزيزي سورشجاني، اساتيد راهنما: دكتر رضا ابراهيمي، دكتر مسعود ضياء بشرحق دانشجو: روح اله عزيزي سورشجاني، اساتيد راهنما: دكتر رضا ابراهيمي، دكتر مسعود ضياء بشرحق
عنوان رساله: طراحي چند متغيره كمپرسور محوري گذر صوتي با استفاده از بهينه سازي چندهدفه در موتورهاي هوايي
دانشجو: عليرضا عالمي نائيني، استاد راهنما: دكتر جعفر روشني يان دانشجو: عليرضا عالمي نائيني، استاد راهنما: دكتر جعفر روشني يان
عنوان رساله: طراحي مسير بهينه و تدوين مأموريت هدايت يك كپسول فضايي با توسعه روش هدايتي صريح و شبه طيفي چند بازه اي
آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکترا
اخبار جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشجو: ميلاد اسماعيلي، استاد راهنما: دكتر رضا ابراهيمي دانشجو: ميلاد اسماعيلي، استاد راهنما: دكتر رضا ابراهيمي
عنوان پايان نامه: شبيه سازي عددي محفظه احتراق DLN يك توربين گاز خاص
دانشجو: اسحاق آزاد، استاد راهنما: دكتر عبدالمجيد خوشنود دانشجو: اسحاق آزاد، استاد راهنما: دكتر عبدالمجيد خوشنود
عنوان پايان نامه: مدلسازي و طراحي سيستم كنترل براي يك ربات آزاد پرواز فضايي
دانشجو: امير مشكاتي شهميرزادي؛ استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني دانشجو: امير مشكاتي شهميرزادي؛ استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني
عنوان پايان نامه: تحليل پديده فلاتر در پره هاي موتورهاي هوايي
دانشجو: علي اكبر اميني؛ استاد راهنما: دكتر جعفر روشني يان دانشجو: علي اكبر اميني؛ استاد راهنما: دكتر جعفر روشني يان
عنوان پايان نامه: افزايش قابليت اطمينان در طراحي يك ماهواره بر نمونه
آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology