آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي 95
 
تأييد مدارك بارگذاري شده پذيرفته شدگان 95 طبق زمانبندي اعلام شده در سيستم گلستان چهارشنبه 95/07/07 در محل آموزش دانشكده هوافضا برگزار مي گردد.
پذيرفته شدگان ضمن در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده به دانشكده مراجعه نمايند. 
1395/07/03
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology