آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
ثبت نام پذيرفته شدگان دكتراي 95

پذيرفته شدگان دكتراي 95 ، با در دست داشتن اصل كليه مدارك بارگذاري شده در سيستم گلستان و گواهي  ثبت نام غير حضوري در روز دوشنبه 95/6/15 شخصاً جهت تاييد نهايي مدارك و انتخاب واحد ساعت 9 صبح به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

1395/06/14
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology