آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مصاحبه دکتری
اسامی داوطلبان واجد شرایط که در مصاحبه دکتری پذیرفته شده اند بشرح زیر می باشد. پذیرش افراد ذخیره در صورت لزوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
گرایش آیرودینامیک:
 
1- آقای امین جابری
2- آقای حسین اتحادی 
3- مریم حسین زاده سرشگی (رزرو) 
 
گرایش پیشرانش:
 
1- آقای احسان بهزاد
2- خانم فهیمه ابراهیم زاده ازغدی
3- آقای الیاس رستمی 
 
 گرایش دینامیک پرواز و کنترل:
 
1- آقای مسعود علیزاده ارداجی 
2- بهرام حسینی سربی (رزرو) 
 
گرایش مهندسی فضایی :
 
1- محسن شاهمیرزایی
 
گرایش سازه های هوایی:
 
1- آقای محمدرضا فلاح
2- آقای سلمان شفقت
3- آقای مسعود خرازان 
 
 
1395/04/06
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology