آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
دانشجو: علي اكبر اميني؛ استاد راهنما: دكتر جعفر روشني يان

دانشجو

علي اكبر اميني

عنوان پايان نامه

افزايش قابليت اطمينان در طراحي يك ماهواره بر نمونه

اساتيد راهنما

دكتر جعفر روشني يان

-

 

اساتيد ممتحن

دكتر اميرعلي نيك خواه

دكتر عبدالمجيد خوشنود

 

اساتيد مشاور

دكتر مسعود ابراهيمي

-

 

نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر عبدالمجيد خوشنود

 

 

 

مكان ارائه

زمان ارائه

ساعت

 

اتاق سمعي و بصري

چهارشنبه

1394/11/28

13:00

1394/11/28
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology