آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
دانشجو: امير مشكاتي شهميرزادي؛ استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني

دانشجو

امير مشكاتي شهميرزادي

عنوان پايان نامه

تحليل پديده فلاتر در پره هاي موتورهاي هوايي

اساتيد راهنما

دكتر سعيد ايراني

-

 

اساتيد ممتحن

دكتر حسين مهدوي مقدم

دكتر شاهرخ شمس

 

اساتيد مشاور

دكتر مجتبي فرخ

-

 

نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر علي مظفري

 

 

 

مكان ارائه

زمان ارائه

ساعت

 

اتاق سمعي و بصري

چهارشنبه

1394/11/28

09:30

1394/11/28
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology