آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
دانشجو: اسحاق آزاد، استاد راهنما: دكتر عبدالمجيد خوشنود

دانشجو

اسحاق آزاد

عنوان پايان نامه

مدلسازي و طراحي سيستم كنترل براي يك ربات آزاد پرواز فضايي

اساتيد راهنما

دكتر عبدالمجيد خوشنود

-

 

اساتيد ممتحن

دكتر اميرعلي نيك خواه

دكتر سعيد ايراني

 

اساتيد مشاور

دكتر محمد نوايي

-

 

نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر اميرعلي نيك خواه

 

 

 

مكان ارائه

زمان ارائه

ساعت

 

اتاق سمعي و بصري

چهارشنبه

1394/11/28

09:00

1394/11/28
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology