آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
دانشجو: عليرضا عالمي نائيني، استاد راهنما: دكتر جعفر روشني يان
 

دانشجو

عليرضا عالمي نائيني

عنوان رساله

طراحي مسير بهينه و تدوين مأموريت هدايت يك كپسول فضايي با توسعه روش هدايتي صريح و شبه طيفي چند بازه اي

اساتيد راهنما

دكتر جعفر روشني يان

-

 

اساتيد ممتحن

 دكتر  علي غفاري
 دكتر  اميرعلي نيك خواه

دكتر سيدحسين پورتاكدوست

دكتر مهدي مرتضوي

 

اساتيد مشاور

-

-

 

نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر عبدالمجيد خوشنود 

 

 

 

مكان ارائه

زمان ارائه

ساعت

 


سه شنبه

1394/06/31

10:30

 
1394/06/30
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology