آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
مقطع كارشناسي ارشد
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
      ×            آئين نامه آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد / ورودي 88 به بعد (دريافت)
       ×            شرايط بررسي درخواست هاي تغيير شيوه (دريافت)
      ×            آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد/قديمي (دريافت)
      ×            آئين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي (دريافت)
   ×            شيوه نامه اخذ و گذراندن درس سمينار دوره كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي هوافضا/ ورودي 94 به بعد (دريافت)
   ×            شيوه نامه تعيين نمره پايان نامه دوره كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي هوافضا (دريافت)
   ×            شيوه نامه اخذ و گذراندن پايان نامه دوره كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي هوافضا (دريافت)
   ×            دستورالعمل اجرايي دوره كارشناسي ارشد/ورودي 94 به بعد/مصوب 94/09/02 (دريافت)
 
 
 
 
 

 
تاریخ بروز رسانی
1395/09/02
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology