آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
مقطع دكترا
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
      ×            شيوه نامه اجرائي دوره دكترا ورودي 95به بعد (دريافت) جديد
      ×            دستورالعمل اجرائي دوره دكترا ورودي 93 به بعد (دريافت
       ×            دستورالعمل اجرائي دوره دكترا ورودي 89 به بعد (دريافت)
      ×            دستورالعمل اجرائي دوره دكترا ورودي 88 به بعد (دريافت)
      ×            دستورالعمل اجرائي دوره دكترا ورودي 87 و ماقبل از آن (دريافت)
      ×            دستورالعمل اجرائي دوره دكترا/پژوهش محور (دريافت
      ×            آئين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي (دريافت)
 

 
تاریخ بروز رسانی
1395/11/12
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology