آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
برنامه آموزشي
برنامه آموزشي
      ×            مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا- آيروديناميك/ مصوب 1374/08/14(دريافت)
       ×            مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا- جلوبرندگي/ مصوب 1374/08/14(دريافت)
      ×            مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا- ديناميك پرواز و كنترل/ مصوب 1374/08/14(دريافت)
      ×            مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي/ مصوب 1374/08/14(دريافت)
      ×            مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا- مهندسي فضايي/ مصوب 1380/02/23(دريافت)
      ×            برنامه درسي بازنگري شده دوره تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) مهندسي هوافضا (6 گرايش)/مصوب 1392/04/09 (دريافت)
 

 

تاریخ بروز رسانی
1395/09/02
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology