آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
ليست دروس و برنامه پيشنهادي
ليست دروس و برنامه پيشنهادي
      ×            ليست دروس رشته مهندسي هوافضا/ دوره روزانه (دريافت)
       ×            ليست دروس رشته مهندسي هوافضا گرايش تكنولوژي توليد اجسام پرنده/ دوره مشترك (دريافت)
      ×            ليست دروس رشته مهندسي هوافضا گرايش موتورهاي اجسام پرنده و حرارت/ دوره مشترك (دريافت)
      ×            برنامه پيشنهادي اخذ دروس مقطع كارشناسي رشته مهندسي هوافضا/دوره روزانه (دريافت) 
      ×            برنامه پيشنهادي اخذ دروس مقطع كارشناسي رشته مهندسي هوافضا/دوره روزانه- ورودي 94 به بعد (دريافت)  

 
تاریخ بروز رسانی
1395/06/16
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology