آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
تماس با آموزش
 
تماس با اداره آموزش
تلفن مستقيم
نمابر
آدرس پست الكترونيكي
       ×            دكتر اميرعلي نيك خواه
(معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده)

73064213
77333185
nikkhah@kntu.ac.ir
       ×            دكتر مجتبي فرخ
(سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده)

73064217
77333185
farrokh@kntu.ac.ir
       ×            خانم سياه پوش
(سرپرست آموزش)

77333185
 77339794
77333185
aerospaceamouzesh@alborz.kntu.ac.ir
       ×            خانم برزگر
(كارشناس مسئول آموزش)

77333185
77339794
77333185
       ×            آقاي سبحاني
(كارشناس آموزش)

73064258
77333185

 
  
تاریخ بروز رسانی
1395/07/25
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology