آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
فرم هاي آموزش و پژوهش
فرم ها                       
      ×            راهنماي دوره تحصيلي دانشجويان دكترا (دريافت)
       ×            راهنماي فرم هاي مراحل اجرايي دوره دكترا (دريافت)
      ×            تعيين استاد راهنما (دريافت)
      ×            برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكترا (دريافت)
      ×            گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما (دريافت)
      ×            تقاضاي شركت در امتحان جامع (دريافت)
      ×            تأييد اصلاحات ارزيابي امتحان جامع دكترا (دريافت)
      ×            پيشنهاد عنوان رساله (دريافت)
      ×            تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكترا (دريافت)
      ×            هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد رساله دكترا (دريافت)
      ×            اعلام آمادگي دانشجو جهت دفاع از رساله  (دريافت)
      ×            تأييديه هيئت داوران (دريافت)
      ×            اطلاعيه برگزاري جلسه دفاعيه  (دريافت)
      ×            مراحل ارائه سمينار دانشجويان دكترا  (دريافت)
      ×            مراحل ارائه و تأييد برگزاري سمينار دانشجويان دكترا  (دريافت)
      ×            درخواست برگزاري سمينار دكترا  (دريافت)
      ×            هماهنگي سمينار 6 ماهه دكترا  (دريافت)
      ×            درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده  (دريافت)
      ×            درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي  (دريافت)
   ×            درخواست خروج از كشور دانشجويان مشمول  (دريافت)
 
 

 
تاریخ بروز رسانی
1394/10/27
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology