آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
فرم هاي آموزش
فرم ها                       
      ×            درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده (دريافت)
       ×            ليست دروس جبراني رشته (دريافت)
      ×            درخواست مرخصي با احتساب در سنوات (دريافت)
      ×            معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاه ها (دريافت)
      ×            درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان/درون دانشگاهي (دريافت)
      ×            درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (ساير دانشگاه ها) (دريافت)
      ×            درخواست كارت دانشجويي المثني (دريافت)
    ×            درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد (دريافت)
   ×            تمديد سنوات ارشد (دريافت)

 
تاریخ بروز رسانی
1395/11/09
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology