آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
فرم‌هاي آموزش
فرم ها                       
      ×            درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده (دريافت)
       ×            معرفي ميهمان تك درس به ساير دانشگاه ها (دريافت)
      ×            معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاه ها (دريافت)
      ×            درخواست انتقال تؤام با تغيير رشته (دريافت)
      ×            درخواست تغيير رشته داخلي (دريافت)
      ×            تقاضاي امتحان تكدرس (معرفي به استاد) (دريافت)
      ×            درخواست كارت دانشجويي المثني (دريافت)
      ×            اخذ درس در ساير دانشكده ها (دريافت)

 
تاریخ بروز رسانی
1395/07/28
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology