زمانبندي مصاحبه داوطلبان دكتري 97
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 97، گرايش آيروديناميك (مشاهده‌ي برنامه)
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 97، گرايش جلوبرندگي (مشاهده‌ي برنامه)
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 97، گرايش ديناميك پرواز و كنترل (مشاهده‌ي برنامه)
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 97، گرايش سازه‌هاي هوايي (مشاهده‌ي برنامه)
- زمانبندي مصاحبه‌ي داوطلبان دكتري 97، گرايش مهندسي فضايي (مشاهده‌ي برنامه)
تعداد بازدید:
288
تاریخ:
1397/03/20
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد