اطلاعيه ثبت نام نيمسال اول 97-98 / دانشجويان دكتري
 ورودي 91
- در صورت دفاع جهت امور اداري مربوط به آن حداكثر تا 30 مرداد ماه اقدام گردد. در غير اينصورت جهت تمديد سنوات نيمسال سيزدهم 971 از كميسيون موارد خاص دانشگاه + به همراه گزارش پيشرفت رساله‌ي دكتري فرم شماره‌ي 8 (حداكثر تا 30 مرداد)
- در صورت دفاع جهت امور اداري مربوط به آن حداكثر تا 30 مرداد ماه اقدام گردد. در غير اينصورت جهت تمديد سنوات نيمسال دوازدهم 971 از كميسيون موارد خاص دانشگاه + به همراه گزارش پيشرفت رساله‌ي دكتري فرم شماره‌ي 8 (حداكثر تا 30 مرداد)
ورودي 92
در صورت دفاع جهت امور اداري مربوط به آن حداكثر تا 30 مرداد ماه اقدام گردد. در غير اينصورت جهت تمديد سنوات نيمسال يازدهم 971 از كميسيون موارد خاص دانشگاه + به همراه گزارش پيشرفت رساله‌ي دكتري فرم شماره‌ي 8 (حداكثر تا 30 مرداد)
ورودي 93
در صورت دفاع جهت امور اداري مربوط به آن حداكثر تا 30 مرداد ماه اقدام گردد. در غير اينصورت جهت تمديد سنوات نيمسال نهم 971 از دانشكده + فرم درخواست از شوراي دانشكده+ به همراه گزارش پيشرفت رساله‌ي دكتري فرم شماره‌ي 8 (حداكثر تا 30 مرداد)
ورودي 94
ارائه‌ي گزارش پيشرفت رساله‌ي دكتري فرم شماره‌ي 8 (حداكثر تا 30 مرداد) و ثبت نام بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه
ورودي 95
انجام دفاع از پروپوزال تا پايان شهريورماه 97 در غير اينصورت اخد مجوز دفاع از پروپوزال در نيمسال پنجم از شوراي دانشكده و دانشگاه
ورودي 96
درخواست امتحان جامع در غير اينصورت اخذ درس به منظور تكميل واحدهاي آموزشي و انتخاب واحد
تعداد بازدید:
224
تاریخ:
1397/03/20
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد