زمانبندي مصاحبه داوطلبان دكتري و استعداد درخشان 97
پيرو اطلاعيه‌ي قبلي، برنامه‌ي زماني مصاحبه‌ي دكتري در سال 97 به شرح زير اعلام مي‌گردد. داوطلبان متقاضي پذيرش از طريق استعداد درخشان نيز طبق همين برنامه مي‌بايست مراجعه نمايند.
 
رديف
رشته- گرايش
روز و تاريخ
ساعت مصاحبه
1
مهندسي هوافضا- سازه‌ي هوايي
سه‌شنبه 12 تير 97
ساعت 9 صبح
2
مهندسي هوافضا- آيروديناميك
مهندسي هوافضا- جلوبرندگي
سه شنبه 12 تير 97
ساعت 9 صبح
3
مهندسي هوافضا- ديناميك و كنترل پرواز
مهندسي هوافضا- مهندسي فضايي
چهارشنبه 13 تير 97
ساعت 9 صبح
 
لازم به توضيح است ساعت دقيق مراجعه جهت مصاحبه در روزهاي مشخص براي هر نفر هفته‌ي آينده طي جدولي اعلام خواهد شد.
 
تعداد بازدید:
213
تاریخ:
1397/03/12
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن دفتر رياست: 77791044
تلفن آموزش: 77333185
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد