• 1394/05/31
  • 1394/05/31
  • 1394/05/31
  • 1394/05/31
  • 1394/05/27
دفاعیه‌ی رساله‌ی دکتری
عنوان رساله: بررسي تجربي ناپايداري آيروالاستيك بال/مخزن با در نظر گرفتن اثر تلاطم
1395/12/15
عنوان رساله: تحليل ارتعاشات تير غيرخطي هندسي تحت اثر تحريك تصادفي
1394/11/17
عنوان رساله: طراحي چند متغيره كمپرسور محوري گذر صوتي با استفاده از بهينه سازي چندهدفه در موتورهاي هوايي
1394/08/27
دفاعیه‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد
عنوان پايان نامه: شبيه سازي عددي محفظه احتراق DLN يك توربين گاز خاص
1394/11/28
عنوان پايان نامه: مدلسازي و طراحي سيستم كنترل براي يك ربات آزاد پرواز فضايي
1394/11/28
عنوان پايان نامه: تحليل پديده فلاتر در پره هاي موتورهاي هوايي
1394/11/28
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن: 77791044 
Email: aerospace@kntu.ac.ir 
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد